Tất cả bài viết

[HUY VIETNAM] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO HCM

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO HCMCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Lên kế hoạch đào tạo, triển khai, giám sát trước và sau đào tạo;- Huấn luyện nghiệp...

KẾ TOÁN KHO KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Kho Khu vực Đà Nẵng (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Nhập xuất kho NVL, CCDC, Hàng hóa,…cho BTT và chi...

KẾ TOÁN THANH TOÁN KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Thanh toán Khu vực Đà Nẵng (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra và hạch toán doanh thu  vào...

KẾ TOÁN TỔNG HỢP KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Tổng hợp Khu vực Đà Nẵng (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra doanh thu, chi phí SX, chi...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa