Tất cả bài viết

Ý Nghĩa Và Nguồn Gốc Của “Nem Công, Chả Phụng’’

Nguồn GốcTheo quan niệm cung đình xưa, “nem công, chả phụng” được coi là món ăn “hộ mệnh”, không thể thiếu trong các buổi tiệc cung đình cũng như trong bữa ăn của đấng đế vương.Ngày nay, người đầu bếp...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa