Tất cả bài viết

[HUY VIETNAM] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÀ HÀNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÀ HÀNG HCMCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÀ HÀNG (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Lên kế hoạch kinh doanh các mảng dịch vụ tại nhà...

KẾ TOÁN DOANH THUCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: Kế toán Doanh thu (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Kiểm tra bill bán hàng, theo dõi tiền chi nhánh báo cáo, nộp về;- Xuất hóa đơn tài...

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO HCMCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (SL: 1)1. Mô tả Công việc- Lên kế hoạch đào tạo, triển khai, giám sát trước và sau đào tạo;- Huấn luyện nghiệp...

TỔ TRƯỞNG NHÀ HÀNG F&BCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Tổ trưởng Nhà hàng F&B (SL: 7)1. Mô tả công việc-  Hỗ trợ Quản lý sắp xếp nhân viên, ca làm việc, giờ nghỉ trưa...;-Kiểm...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa