Tất cả bài viết

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4 - TẬP ĐOÀN HUY VIỆT NAM

[TUYỂN DỤNG THÁNG 04] Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Tuyển dụng Nhà hàng Món Huế tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng 04.(Cập nhập ngày 4/04/2019)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖KHỐI NHÀ HÀNG: - Thực tập sinh...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa