Tất cả bài viết

Nhân Viên Kho

Mô tả Công việcKiểm soát nhập - xuất - tồn hàng hóa đúng số lượng, chất lượngSắp xếp hàng hóa kho, hướng dẫn, quản lý nhân viên khoSắp xếp hàng hóa bảo quản, theo dõi việc sử dụng công cụ,...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK