Tất cả bài viết

[MÓN HUẾ] TUYỂN DỤNG TỔ TRƯỞNG F&B

TỔ TRƯỞNG NHÀ HÀNG F&BCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Tổ trưởng Nhà hàng F&B (SL: 7).Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/06/2019 đến ngày 21/07/2019.1. Mô tả công việc- Hỗ trợ Quản lý sắp...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNGCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG (SL: 2)Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa