Tuyển dụng

[HUY VIETNAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN NHẬP LIỆU

KẾ TOÁN NHẬP LIỆUCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Kế toán Nhập liệu (SL: 2)1. Mô tả công việc- Nhập liệu trên excel, word và phần mềm;- Nhận order từ các bộ phận liên quan và...

QUẢN LÝ CHI NHÁNH KHU VỰC ĐÀ NẴNGCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Quản lý Chi nhánh Khu vực Đà Nẵng (SL: 3)1. Mô tả Công việc- Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho...

QUẢN LÝ CHI NHÁNH KHU VỰC HỒ CHÍ MINHCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Quản lý Chi nhánh Khu vực Hồ Chí Minh (SL: 3)1. Mô tả Công việc- Đề xuất tuyển dụng các chức...

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤTCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Nhân viên Kế hoạch Sản xuất (SL: Hiện đã đủ nhân sự)1. Mô tả công việc- Lập kế hoạch sản xuất cho Bếp;- Tạo...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa