Tuyển dụng

[HUYVIETNAM] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNGCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (SL: 1)Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/06/2019 đến ngày 21/07/2019. 1. Mô tả Công việc - Nhận yêu cầu tuyển dụng từ Phòng...

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO HCMCông ty TNHH CBTP HUY VIETNAM tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (SL: 1)Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/06/2019 đến ngày 21/07/2019.1. Mô tả Công việc- Tổ chức thực hiện, điều phối và giám sát...

TỔ TRƯỞNG NHÀ HÀNG F&BCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Tổ trưởng Nhà hàng F&B (SL: 7).Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/06/2019 đến ngày 21/07/2019.1. Mô tả công việc- Hỗ trợ Quản lý sắp...

BẾP CHÍNH CHI NHÁNHCông ty TNHH Nhà hàng Món Huế tuyển dụng vị trí: Bếp Chính Chi Nhánh (SL: 5)Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 21/06/2019 đến ngày 21/07/2019.1. Mô tả công việc- Tham gia vào quy trình cho ra...

Video về ẩm thực Nhà hàng Món Huế

Fanpage FACEBOOK

từ khóa