####

Địa chỉ: Big C Đồng Nai - KP.1 - P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Email: cnbigcbienhoa@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066656

###