Bình Dương: YERSIN - 158/4 Yersin, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, VN