Hà Nội: 01 TRẦN THÁI TÔNG - 01 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, VN