Hà Nội: 105 THÁI HÀ - Số 105 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN