Hà Nội: 12 HUỲNH THÚC KHÁNG - 12 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, VN