Hai Bà Trưng: 179 PHỐ HUẾ - 179 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN