Hoàn Kiếm: 75 TRÀNG THI - 75 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN