Hoàn Kiếm: 77A TRẦN HƯNG ĐẠO - 77A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN