Tp HCM: 10 3 THÁNG 2 - 10 Đường 3 Tháng 2, P.12, District 10, TP. Hồ Chí Minh, VN