Tp HCM: 16 THẢO ĐIỀN - 16 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, VN

Khu vực