Tp HCM: 201 ĐỀ THÁM - 201 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN