Tp HCM: 240 NGUYỄN TRI PHƯƠNG - 240 Nguyễn Tri Phương , P. 4, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, VN