Tp HCM: 246 LIÊN TỈNH 5 - 246- 248 Liên Tỉnh 5, P.6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, VN