Tp HCM: 457A TRẦN HƯNG ĐẠO - 457A Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN