Tp HCM: 62 LÊ THÁNH TÔN - 62 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN