Tp HCM: 624 NGUYỄN CHÍ THANH - 624 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, VN