Tp HCM: 80 ĐỒNG KHỞI - 80 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, VN