Tp HCM: PARK VIEW 1 - SA1/1 Park View Building - Nguyễn Đức Cảnh - PMH, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, VN