####

Địa chỉ: Gian hàng T532&T533, Trung Tâm Thương Mại Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

Email: cnartemisltt@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106 6608

###