####

Địa chỉ: Số 27 đường Cổ Linh - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội

Email: cnaeonmallhn@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106.6615

###