####

Địa chỉ: Tầng 1 Sảnh B nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Email: cnsanbaynoibaia@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106 6635

###