####

Địa chỉ: SO 07 T10, Times city, 458 Minh Khai - Q.Hai Ba Trưng - Hà Nội

Email: cntimecityhn@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024.7106.6622

###