####

Địa chỉ: Km 76+900 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Hải Phòng.

Email: cnhptranhungdao24@huyvietnam.com

Số điện thoại: 024 7106 6634

###