####

Địa chỉ: Foodhall Garden Mall 190 Hồng Bàng, P.12 HCM

Email: cngardenmall@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 7106 6621

###