####

Địa chỉ: 103 Tôn Dật Tiên - Phú Mỹ Hưng - P. Tân Phú - Q. 7.

Email: cntondattien103@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066603

###