Địa chỉ: 367 Tô Hiến Thành - P. 14 - Q. 10

Email: cntohienthanh367@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066620