####

Địa chỉ: 66 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Email: cnngoducke66foodhall@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 7106 6686

###


nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke

nha-hang-mon-hue-66-ngo-duc-ke