Tp HCM: 72 (G43) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh VN