####

Địa chỉ: Lầu 5 Crescent Mall - 101 Nguyễn Văn Linh - Q. 7.

Email: cncrescentmall@huyvietnam.com

Số điện thoại: 028 71066611-12

###