Product

BABY CLAM ROLLS

Vendor: Khác

Short description:

Bánh cuốn hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân cuốn hến, bánh ướt xấp và mắm chua ngọt.

48,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bánh cuốn hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nhân cuốn hến, bánh ướt xấp và mắm chua ngọt.Related products