Product

BEATING PANCAKES WITH MẮM NÊM SAUCE

Vendor: Khác

Short description:

Beating Pancakes with Mắm Nêm Sauce of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Tôm cháy, bánh ướt kg, bánh đa, hành phi và nắm nêm

60,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Beating Pancakes with Mắm Nêm Sauce of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Tôm cháy, bánh ướt kg, bánh đa, hành phi và nắm nêm


Related products