Product

BBQ PORK ROLLED IN A STEAMED RICE CAKE

Vendor: Khác

Short description:

Bánh ướt thịt nướng of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: thịt nướng, bánh ướt xấp và tương đậu

46,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bánh ướt thịt nướng of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: thịt nướng, bánh ướt xấp và tương đậu
Related products