Product

FIG SALAD

Vendor: Khác

Short description:

Gỏi trái vả of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Vả luộc, tôm luộc, thịt luộc và bánh đa

65,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Gỏi trái vả of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Vả luộc, tôm luộc, thịt luộc và bánh đaRelated products