Sản phẩm

GỎI TRÁI VẢ CHAY

Nhà cung cấp: Khác

Mô tả ngắn:

Mô tả sản phẩm:Gỏi trái vả chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là:Vả luộc, gỏi chay, bánh đa và mắm chay.

45,000₫
* Đơn hàng phải có giá trị ít nhất 50,000 VND

Mô tả sản phẩm:

Gỏi trái vả chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là:Vả luộc, gỏi chay, bánh đa và mắm chay.


Sản phẩm khác