Product

GRILLED PORK SAUSAGES SERVED WITH RICE PAPER & VEGETABLES

Vendor: Khác

Short description:

Nem nướng cuốn bánh tráng of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nem nướng, bánh tráng xấp nhỏ và tương đậu

78,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Nem nướng cuốn bánh tráng of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nem nướng, bánh tráng xấp nhỏ và tương đậu


Related products