Product

HUE IMPERIAL PANCAKE

Vendor: Khác

Short description:

Bánh khoái of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: bột khoái, thịt luộc, tôm luộc, trứng gà, nấm rơm và tương đậu

62,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bánh khoái of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: bột khoái, thịt luộc, tôm luộc, trứng gà, nấm rơm và tương đậu
Related products