Product

HUE NOODLES

Vendor: Khác

Short description:

Bún bò món Huế of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt bò, thịt heo, chả cua, huyết heo, chả thẻ, sợi bún lớn và nước...

65,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún bò món Huế of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt bò, thịt heo, chả cua, huyết heo, chả thẻ, sợi bún lớn và nước lèo bún bò.


Related products