Product

HUE SPECIAL MISCELLANEOUS CAKES

Vendor: Khác

Short description:

Bánh thập cẩm of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: bánh lọc, bánh nậm, chả thẻ, tôm cháy, da heo chiên, tương đậu và mắm bèo

62,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bánh thập cẩm of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: bánh lọc, bánh nậm, chả thẻ, tôm cháy, da heo chiên, tương đậu và mắm bèoRelated products