Product

HUE SPRING ROLLS

Vendor: Khác

Short description:

Cuốn nhíp chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt luộc, tương đậu, tôm luộc và trứng gà.

45,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Cuốn nhíp chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Thịt luộc, tương đậu, tôm luộc và trứng gà.Related products