Product

HUE STYLE RICE WITH BABY CLAMS

Vendor: Khác

Short description:

Cơm hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và mè...

50,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Cơm hến of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Tỏi củ, khế xanh, ngò rí, ớt đỏ, nước hến, da heo chiên, bánh đa và mè trắngRelated products