Product

HUE VEGETARIAN NOODLES SOUP

Vendor: Khác

Short description:

Bún bò huế chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nước bún bò chay và sợi bún lớn.

50,000₫
* Orders must be valid for at least 50,000 VND

Bún bò huế chay of Nha Hang Mon Hue was made of these main ingredients: Nước bún bò chay và sợi bún lớn.Related products