Sản phẩm

MÌ QUẢNG CHAY

Nhà cung cấp: Khác

Mô tả ngắn:

Mì quảng chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước mì quảng chay, nhân chay và sợi mì quảng.

50,000₫
* Đơn hàng phải có giá trị ít nhất 50,000 VND

Mì quảng chay của Nhà hàng món Huế được làm từ nguyên liệu chính là: Nước mì quảng chay, nhân chay và sợi mì quảng.

Sản phẩm khác